Empreses

La nostra línia de negoci enfocada a vosaltres.

Gestionem el teu compte

Serem part del teu equip de gestió d’Amazon per establir les estratègies oportunes, optimitzar els beneficis i potenciar els resultats.

1
Concertar reunió

Parlem per conèixer la situació de l’empresa.

2
Establim objectius i estratègia

Concretarem la millor manera de fer créixer els teus resultats.

3
Reunions freqüents de seguiment

La comunicació és essencial per gestionar correctament els comptes. Farem reunions freqüentment.

La reunió pot ser virtual o presencial*

*Segons ubicació. Contactar per més informació.


Més informació

Tants serveis com necessitats.