Termes i Condicions

Qui som

Marca registrada: RISPOT.

Web i domini oficials: https://rispot.com.

Responsable legal / raó social: Pau Cardús Fillat

Contacte: info@rispot.com.

Condicions generals

El present document regula els termes i condicions d’utilització del lloc web www.rispot.com i la relació comercial que sorgeixi entre Pau Cardús Fillat (en endavant RISPOT) i l’usuari (en endavant CLIENT).

Procés de compra

No s’efectuaran compres ni pagaments dins d’aquest lloc web. Els serveis contractats per part del CLIENT es cobraran a través d’una transferència bancària acordada amb RISPOT. Els detalls del cobrament es proporcionaran per privat.

Preus

Els preus es proporcionaran al CLIENT de manera privada i confidencial. Quan el CLIENT demani pressupost, el nostre equip s’encarregarà d’analitzar la informació i necessitats requerides. A continuació s’enviarà una o més propostes amb els pressupostos respectius. També hi ha la possibilitat de requerir més informació abans d’enviar un pressupost.

Els preus poden canviar en qualsevol moment. Ara bé, si s’ha enviat un pressupost, aquest serà vàlid fins a la data de caducitat indicada en aquest.

D’acord amb la legislació vigent, tota compra dels nostres serveis estarà subjecte a l’impost sobre el valor afegit. El tipus aplicable serà el legalment vigent en cada moment.

Formes de pagament

El mètode de pagament s’acordarà a cada pressupost. El més utilitzat serà la transferència bancària. Fins que el pagament no hagi arribat, no començarem a prestar els nostres serveis.

Amb la compra de qualsevol dels nostres serveis, es sol·licitarà una part del pagament total per avançat. Aquest import es concretarà al pressupost.

Entrega dels serveis

El període en el qual s’entregarà el servei contractat està especificat a cada pressupost. Aquest no és definitiu, tot i que si s’allarga més del previst, es comunicarà al CLIENT.

Abans d’acceptar qualsevol servei, i abans també d’efectuar qualsevol pagament, s’entregarà el “Contracte de serveis”. Aquest haurà d’estar firmat per les dues parts, RISPOT i CLIENT, abans d’emprendre qualsevol acció referent al servei, pressupost i pagament.

Servei postvenda

En cas d’incidència, degudament notificada i aprovada per part de RISPOT, s’acordarà amb el CLIENT la millor via de resolució d’aquesta.

RISPOT no està obligat a indemnitzar l’usuari o a tercers per les conseqüències de l’ús dels serveis, siguin danys directes o indirectes. Un cop lliurat el servei, RISPOT ja no atendrà a la responsabilitat d’aquest, ni del seu manteniment. Si es requereix un servei tècnic per a mantenir en condicions el servei proporcionat, també es pot contractar.

Els textos, indicacions, imatges i altres continguts que apareixen al lloc web no són vinculants. Alguns d’aquests, pertanyen a diferents plataformes, atribuïdes a continuació:

  • Icones, imatges i altres recursos baixats des de Flaticon

Política de reemborsament

Quan el CLIENT firmi el document “Contracte de serveis”, proporcionat abans de qualsevol pagament, deixarà declarat per escrit que es compromet a efectuar els dos pagaments. No es reemborsarà cap import, i no hi ha període de devolució.

S’ha d’entendre que el nostre equip pot dedicar hores al servei contractat des del moment en el qual es rebi la transferència. Així i tot, per a qualsevol dubte sobre el reemborsament, agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres.

Atenció a l’Usuari

  • Raó social: Pau Cardús Fillat
  • Nom comercial: RISPOT
  • Domicili: Comerç 8
  • Població: Terrassa
  • Província: Barcelona
  • Correu electrònic: info@rispot.com

Modificació de les condicions de venda

Queda reservat el dret a realitzar canvis en qualsevol moment en el lloc web, en les polítiques, termes i condicions, incloent-hi les presents Condicions de Venda.

El CLIENT queda subjecte als termes, condicions i polítiques en vigor en el moment de realitzar la comanda llevat que, per llei o per requeriment de les autoritats públiques, es faci un canvi en aquests que hagi de ser aplicable a qualsevol comanda realitzada anteriorment.

Si alguna de les presents condicions fos declarada invàlida, nul·la o per qualsevol causa ineficaç, aquesta condició s’entendrà exclosa sense que aquesta declaració pugui afectar la validesa ni a l’exigibilitat de la resta de condicions.

El no exercici per part de RISPOT de qualsevol dret derivat d’aquestes Condicions de Venda no s’ha d’interpretar com a renúncia a aquest dret, excepte renúncia expressa i per escrit per part de RISPOT o prescripció de l’acció que en cada cas correspongui.